ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Pasterkax + Ratno Dolnex [2]