ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Gajówx + Skansen Wambierzycex [1]