இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Tłumaczówx + Raszkówx [1]