ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Skansen Wambierzycex [1]

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2008 / ខែ​មេសា / 12