இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Ratno Dolnex + Skansen Wambierzycex [1]