ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Pasterkax + Ratno Dolnex [1]