இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Pasterkax + Ratno Dolnex [1]