ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Skansen Wambierzycex [1]