ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax [1]