ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Dolnex + Suszynax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]