இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Dolnex + Raszkówx [1]