בית / תוויות Wambierzycex + Ratno Dolnex + Ratno Górnex [2]