இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzyce + Ratno Górne [4]