დასაწყისი / საძიებო სიტყვები Wambierzycex + Ratno Górnex + Szopka Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]