இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzycex + Ratno Górnex + Zamek Ratno Dolnex [1]