இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzyce + Ratno Górne [4]

பதிந்த தேதி / 2010

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜுலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அனைத்தும்