இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzycex + Suszynax + Gajówx [3]