ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Wambierzyce + Zamek Ratno Dolne [1]