இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzyce + Zamek Ratno Dolne [1]