Namai / Žymos Radkowskie Skałyx + Skansen Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]