இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Pasterkax + Ratno Dolnex + Suszynax + Gajówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]