בית / תוויות Pasterkax + Ratno Dolnex + Skansen Wambierzycex [1]