இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Pasterkax + Tłumaczówx + Szopka Wambierzycex [1]